Редакційна політика

Політика розділів

Економіка й управління національним господарством

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія економічної думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Економіка й управління підприємством

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Фінанси, банківська справа та страхування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Demography, labor economics, social economics and politics

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Economy of the services sector

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Marketing and Entrepreneurship

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Освітня діяльність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії, анотації, реферати

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. До наукового журналу Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене одразу безпосередньо Головним редактором.

2. Редакція збірника підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує рецензування рукописів. Статті включаються до збірника за рішенням редакційної колегії за наявності рецензії фахівця з тематики статті (доктора економічних наук) та після рецензування членами редакційної колегії Наукового вісника.

3. Статті, подані до журналу, одразу надсилаються на рецензування експертам.
Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

4. В тижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Бланк експерної оцінки".

5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. 

6. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти  обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
  • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Повернути на огляд - подання буде прийняте або відхилене після доопрацювання і повторного рецензування
  • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
  • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
  • Дивіться коментарі - обирається у випадку, коли не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій
7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові.  Протягом тижня автор доопрацьовує статтю та надсилаю її контактній особі. Якщо після вказаного терміну стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) - подання знімається з черги і видаляється.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.

 

Індексування

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS