СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА Й ПРАГМАТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

І. М. Іваненко

Анотація


У статті здійснено різноаспектний аналіз авторських лексичних новотворів (АЛН), зафіксованих у поетичних текстах Ігоря Калинця. Визначено структурні типи, простежено семантичні особливості, з’ясовано контекстну прагматику АЛН як одиниць поетичного словника. Доведено, що вивчення семантичних, дериваційних, функціонально-прагматичних особливостей АЛН на рівні конкретного ідіостилю поглиблює розуміння тенденцій оновлення національного поетичного словника в широкому контексті історії літературної мови.

Ключові слова: ідіостиль І. Калинця, поетичний текст, поетичне словотворення, авторський новотвір, стильова норма.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.