АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
10.37734/2409-6873-2020-4-4

М. О. Любимов / M. Lyubimov, О. А. Вихренко / O. Vykhrenko, М. С. Лусевич / M. Lusevych, А. О. Ночовна / A. Nochovna

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні трансформаційних процесів у сфері публічних закупівель в Україні в контексті забезпечення можливостей доступу підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу до продуктивної участі в публічних закупівлях. Методика дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалося за допомогою загальнонаукових і специфічних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У статті розглянуто трансформаційні процеси у сфері публічних закупівель в Україні в контексті забезпечення можливостей доступу підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу до продуктивної участі в публічних закупівлях. Визначено, що обсяги державних закупівель в Україні постійно збільшуються і за результатами 2019 року їх вартість становила 1,238 млрд грн, або 31,15 % ВВП України. Незважаючи на це, сфера публічних закупівель в Україні й досі не розвинена, не забезпечується можливість доступу підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу до продуктивної участі в публічних закупівлях. За результатами 2019 року частка конкурентних закупівель у загальній їх кількості становила лише 18,18 %. За результатами проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій із метою зниження зловживань у сфері публічних закупівель і забезпечення доступу підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу до продуктивної участі в публічних закупівлях, серед яких: установлення чітких кваліфікаційних вимог до фахівців у сфері публічних закупівель і, можливо, запровадження системи сертифікації спеціалістів; посилення контролю за публічними закупівлями з боку контролюючих органів і громадянського суспільства; посилення відповідальності учасників процесу публічних закупівель; забезпечення можливості повного електронного документообігу у сфері публічних закупівель; використання позитивних світових практик у сфері публічних закупівель. Практична значущість результатів дослідження. Основні теоретичні положення статті можна використовувати у процесі реформування сфери публічних закупівель в Україні.

Ключові слова: державні закупівлі, публічні закупівлі, реформування публічних закупівель, система електронних торгів, ProZorro.

ПОСИЛАННЯ

1. Белінська Г. В. Актуальні проблеми державних закупівель в Україні в умовах реформування [Електронний ресурс] / Г. В. Белінська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. – Вип. 5. – С. 125– 131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2016_5_20. (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

2. Етапи проведення відкритих торгів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infobox.prozorro.org/articles/proceduravidkriti-torgi (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

3. Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 23.01.2021 № 922VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/922-19#Text (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

4. Про електронну комерцію [Електронний ресурс] : Закон України від 19.04.2020 № 675-VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/675-19#Text (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

5. Публічний модуль аналітики ВІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dozorro.org/tools/public-bi (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

6. Сайт Система електронних закупівель ProZorro [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prozorro.gov.ua/ua/monitoryng/ (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

7. Чернуха Д. В. Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних закупівель ProZorro [Електронний ресурс] / Д. В. Чернуха // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (2). – С. 1231–1234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__169. (дата звернення: 07.09.20). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.