ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
10.37734/2409-6873-2020-4-1

Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, А. А. РУДЕНКО / А. Rudenko

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладного аспекту забезпечення результативності стратегії фінансування оборотного капіталу підприємства. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу. Результати. Пропонуються оптимізація структури капіталу підприємства на основі ідентифікації потреби у вхідних та вихідних грошових потоках, дотримання правил формування оборотного капіталу підприємства (золоте правило фінансування, золоте правило балансу), вибір джерел фінансування активів підприємства з урахуванням критерію мінімізації рівня фінансового ризику та термінів залучення капіталу. Визначено потребу в поповненні оборотного капіталу та запропоновано умови дотримання оптимальної структури оборотного капіталу. Доведено, що результатом запропонованих підходів стали підвищені прогнозні значення фінансових коефіцієнтів, які спрямовані на покращення рівня фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства. Оптимізація структури капіталу є основою забезпечення результативності стратегії фінансування оборотного капіталу. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить підвищити результативність стратегії фінансування оборотного капіталу на підприємстві.

Ключові слова: правила формування, вибір джерел фінансування, мінімізація ризику, результативність, стратегія, оборотний капітал, структура, оптимізація.

ПОСИЛАННЯ

1. Дейнека О. В. Оптимізація структури джерел формування оборотного капіталу підприємства / О. В. Дейнека, К. М. Юрченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 257–260.

2. Кошельок Г. В. Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства / Г. В. Кошельок, В. В. Коваль, Д. О. Белік // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 1. – С. 50–57.

3. Майборода О. В. Оптимізація структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства / О. В. Майборода, С. Ю. Хлопкова // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6763 (дата звернення: 29.07.20). – Назва з екрана.

4. Пархоменко О. П. Оборотний капітал в умовах глобальних викликів: формування та використання : монографія / О. П. Пархоменко. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 216 с.

5. Хромушина Л. А. Фінансова рівновага підприємства: методологічний та практичний аспект оцінки. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2017pecproekt/%D0%95%D0%9A8_Hromushina.htm (дата звернення: 19.07.20). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.