НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Г. О. Горіна / G. Gorina

Анотація


Метою статті є здійснення комплексного аналізу нормативно-правового забезпечення розвитку ринку туристичних послуг України. Методика дослідження. З метою досягнення поставлених наукових завдань у роботі використовувалися такі методи дослідження: узагальнення та систематизації; системний і комплексний аналіз; графічні й табличні методи. Результати. Здійснено оцінку нормативно-правового забезпечення функціонування ринку туристичних послуг України під призмою посилення інтеграційних процесів держави. Результати аналізу нормативно-правового забезпечення функціонування ринку туристичних послуг дозволили обґрунтувати необхідність гармонізації національного законодавства у сфері туризму із законодавством Європейського Союзу, а також національних стандартів із міжнародними, переходу на міжнародні стандарти ISO у сфері туризму та стандарти, які забезпечують сталий розвиток туристичного бізнесу. Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що отримані положення можуть бути використані для формування і реалізації інтеграційної стратегії розвитку ринку туристичних послуг України.
Ключові слова: туризм, ринок туристичних послуг, нормативно-правове забезпечення, стандартизація, інтеграція.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.