МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

О. М. Зінченко

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні теоретичних положень і практичних рекомендації щодо методики оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу; економіко-математичного моделювання − для визначення ступеня важливості чинників ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку; експертних оцінок − для визначення інтегрального коефіцієнта економічної та соціальної ефективності; графічних − для відображення структурно-динамічних зрушень окремих економічних процесів та обґрунтування висновків. Результати. У статті обґрунтовано теоретичні положення й розроблено практичні рекомендацій щодо оцінки та підвищення ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано методичні засади оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку на основі комплексу взаємопов’язаних показників, які відповідають вимогам системного та критеріального підходів і побудовані на діючій звітності, що дозволяє оцінювати економічний і соціальний аспекти ефективності.
Ключові слова: ефект (результат), ефективність, торговельне підприємство, роздрібна торгівля, споживча кооперація, сільський споживчий ринок.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.