ЕКСПОРТ ЗЕРНА В НОВІТНІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

І. А. Артеменко

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні стану експорту зерна в новітній господарській стратегії України. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У статті досліджено сучасний стан експорту зерна на світові ринки й обґрунтовано необхідність змін у зерновому балансі країни, які визначаються завданнями продовольчої безпеки та трансформації сировинного характеру національного господарства України в інноваційну економіку. Практична значущість результатів дослідження. Дослідження розглянутої у статті проблеми дозволяє зробити такі висновки: подальше нарощування виробництва зерна має ґрунтуватися на зростанні родючості сільськогосподарських земель; у зростаючому обсязі балансу зерна задоволення внутрішніх потреб повинно набути пріоритетного значення в експортній політиці держави й регулюватися податковим законодавством і ліцензійними обсягами експорту; зерновий експорт має здійснюватися в межах політики переходу від сировинної до інноваційної стратегії розвитку національного господарства.
Ключові слова: зернове господарство, експорт зерна, продовольча безпека, світові ринки, внутрішній ринок, харчова промисловість, тваринництво, митна політика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.