ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В НАПРЯМКУ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

М. І. Писаревський

Анотація


Об’єктивна оцінка стану загрози рейдерства як з огляду внутрішнього, так
і зовнішнього середовища, своєчасна реакція на загрози, що виникають, та використання
можливостей для попередження потенційних ризиків дозволять обґрунтувати управлінські
рішення щодо забезпечення економічної безпеки на основі організаційно-економічного забез-
печення формування механізму економічної безпеки підприємств машинобудування в напрям-
ку протидії рейдерству. Метою статті є обґрунтування підходів до створення механізму
забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку протидії рей-
дерству відповідно до концепції адаптивного управління. Методика дослідження. Вирішення
поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних
методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати.
На основі систематизації наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених виділено суттєві
характеристики й елементи механізму забезпечення економічної безпеки, що дозволило об-
ґрунтувати напрями його реалізації у вигляді цілісного комплексу складових відповідно до до-
свіду управлінської діяльності, що існує, та запропонованої концепції структурної адаптації.
Практична значущість результатів дослідження. У результаті дослідження розроблено
концептуальну схему формування механізму забезпечення економічної безпеки, яка включає
сукупність взаємопов’язаних механізмів, під якими мається на увазі спосіб застосування пев-
ної сукупності методологічних, інструментальних та інформаційних засобів (методів і моде-
лей) для вирішення поставленої проблеми.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, протидія рейдерству, забезпечення
економічної безпеки підприємства в напрямку протидії рейдерству, адаптивне управління.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.