ОПИС БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ШАБЛОНУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ А. ОСТЕРВАЛЬДЕРА

Ю. О. Лецер

Анотація


Метою статті є дослідження спільних рис різних бізнес-моделей ІТ-
підприємства та розробка принципів побудови нових бізнес-моделей на їх основі. Методи-
ка дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації,
узагальнення та порівняння, розрахунково-аналітичного методу. Результати. Визначено ві-
сім базових бізнес-моделей ІТ-підприємства та 56 чинників, що їх визначають. Практична
значущість результатів дослідження. Установлено, що опис базових бізнес-моделей ІТ-
підприємства за допомогою загального переліку чинників дає можливість створювати нові
бізнес-моделі на основі комбінації чинників, які існують. Подальшим завданням є визначення
критерію ефективності для оцінки доцільності зміни бізнес-моделі.
Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-підприємство, бізнес-модель, шаблон бізнес-
моделі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.