ДІАХРОНІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІЗ 1774 ПО 2014 РР. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. В. Культенко

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні діахронічної еволюції інформаційно-комунікаційних технологій із 1774 по 2014 рр. та її впливу на рівень економічного розвитку України. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, діалектичного методу. Результати. У публікації розглянуто проблемні питання «цифрової нерівності» держав. Проаналізовано теоретичний базис гуманітарних передумов виникнення і розвитку телекомунікації. Здійснено абстрагування фактів в історії телекомунікації за їх кількісними показниками за період 1774–2014 рр. Практична значущість результатів дослідження. Установлено наявність діахронічної складової у правовому регулюванні суспільних відносин у цій сфері. Висвітлено економічні показники України із 2012 по 2013 рр. у кореляції до розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: історія, юриспруденція, право, держава, міжнародний телекомунікаційний союз, інформаційно-комунікаційні технології, суспільні відносини, телекомунікації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.