МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ У РАМКАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

О. С. Колтунович

Анотація


Мета статті полягає у виявленні особливостей інноваційно-технологічної
модернізації водогосподарського комплексу в депресивних регіонах України. Статтю при-
свячено дослідженню проблем фінансово-бюджетного забезпечення процесів інноваційно-
технологічної модернізації водогосподарського комплексу в регіонах України в рамках децен-
тралізації. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за
допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу,
систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Запропоновано прі-
оритетні напрями з фінансово-інституційного забезпечення процесів модернізації та інно-
ваційного розвитку на місцевому рівні. Розроблено механізми інституційного забезпечення
процесів інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу депресивних
регіонів. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що
впровадження запропонованих пріоритетних напрямів сприятиме активізації процесів інно-
ваційно-технологічної модернізації всіх підсистем водогосподарського комплексу України та
апроксимації водного законодавства ЄС у вітчизняну практику.
Ключові слова: депресивні регіони, фінансово-бюджетна політика, децентралізація, інно-
ваційна політика, водогосподарський комплекс України.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.