СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

А. П. Голод, М. В. Криштопа

Анотація


Метою статті є визначення основних принципів модернізації регіональних
теоретичних систем. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких методів дослідження: систематизації та узагальнення, діа-
лектичного підходу. Результати. Сфера туристичної діяльності сьогодні є невід’ємним ком-
понентом економічного й соціального розвитку регіону та країни загалом. Статтю присвя-
чено питанням реформування туризму в регіонах України. Обґрунтовано поняття «модерні-
зація» з позиції інноваційного розвитку. Практична значущість результатів дослідження.
Представлено ключові принципи модернізації регіональних туристичних систем, які можуть
бути основою для стратегічного проектування та планування у сфері управління розвитком
туризму на регіональному рівні.
Ключові слова: модернізація, регіональна система, туризм, інноваційний розвиток, сфера
послуг.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.