ГЕОПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

П. В. Шуканов, А. А. Шуканова, Д. М. Гладир

Анотація


Мета статті полягає в розкритті геопросторових аспектів сучасного стану
реалізації концепції сталого розвитку на прикладі країн Європи. Методика дослідження. Ви-
рішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження:
теоретичного аналізу, синтезу та узагальнення наукової літератури для наукового підґрун-
тя дослідження проблеми сталого розвитку; статистичного методу для характеристики
статистичних даних стосовно індикаторів сталого розвитку країн Європи; картографічно-
го методу для підтримки дослідження картосхемами; методу балових оцінок, критеріально-
го аналізу та ранжування з використанням розрахунків та інструментів програми Microsoft
Excel. Результати. Відібрано та проаналізовано основні показники, які відображають еколо-
гічні, економічні й соціальні виміри сталого розвитку. Практична значущість результатів
дослідження. Здійснено групування та ранжування 40 країн Європи за показниками сталого
розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, країни Європи, виміри сталого розвитку, геопросторо-
ві тенденції.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.