Освітньо-професійна програма спеціальності
162 Біотехнології та біоінженерія

           

2019 рік Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю  162 «Біотехнології та біоінженерія» Завантажити 

2020 рік Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю  162 «Біотехнології та біоінженерія» Завантажити 

Рецензії на ОПП «Біотехнологія» 2020 рік Завантажити 

2021 рік Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю  162 «Біотехнології та біоінженерія» Завантажити 

Рецензії на ОПП «Біотехнологія» 2021 рік Завантажити 

2022 рік Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю  162 «Біотехнології та біоінженерія» Завантажити 

Рецензії на ОПП «Біотехнологія» 2022 рік Завантажити 

2023 рік Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю  162 «Біотехнології та біоінженерія» Завантажити 

Рецензії на ОПП «Біотехнологія» 2023 рік Завантажити 

Спеціальність  162 «Біотехнологія» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  Навчання студентів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія здійснюється за: гуманітарним, природничо-науковим, професійним і практичним циклами підготовки.

Окрім традиційних лекційних занять студенти відвідують лабораторні та практичні заняття, де:

Одержання міцних знань не можливе без систематичної самостійної роботи студентів над учбовими матеріалами, роботи в лабораторіях, кабінетах кафедри, на лабораторних заняттях і при виконанні індивідуальних завдань.

До індивідуальних та самостійних завдань включена робота з нормативними документами, інструкціями, вирішення ділових ситуацій з використанням комп’ютерної техніки. Ділові ситуації дають можливість вивчити правила оцінки якості, проведення експертизи, відбору проб, правові аспекти експертизи, підбір та оформлення необхідних документів та інше.

Отже, процес навчання дуже цікавий та різноманітний, що поєднує багатогранні теоретичні знання і практичні навички та уміння.