Освітньо-професійні програми спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

          

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр