Склад кафедри

Бірта Габріелла Олександрівна 
Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук

Науково-педагогічного стажу - більше 25 років.

Працює в ПУЕТ з вересня 2004 р.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 10 навчальних посібників з грифом МОНУ, 12 монографій (7 одноосібні), 65 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях, 5 патентів.

Є керівником науково-дослідних тем: «Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси» (номер державної реєстрації 0112U008320 2012-2017), «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м'ясо-сальних якостей свиней різних порід» (номер державної реєстрації 0112U008323 2015-2018), «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства» (номер державної реєстрації 0112U008324 2013-2018).

Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, гематологічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

Нагороджена:

 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність» (2008 р.).
 • Почесною відзнакою «Знак Пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (2008 р.).
 • Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.).
 • Почесною грамотою ПУЕТ (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону «За заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти і науки, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти» (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону (2012 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій і громадський роботі та з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету

e-mail: birta2805@gmail.com

Google Академія: Габріелла Бірта, Габриэлла Бирта
ORCID ID: 0000-0001-6952-7554
SCOPUS: ID 57202998997
ResearcherID:  F-5411-2017

Ткаченко Аліна Сергіївна  
директор навчально-наукового інституту денної освіти, доцент кафедри, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2011 р.

15 жовтня 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів за темою дисертаційного дослідження: «Формування споживних властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Сирохман І.В.).

Загальна кількість опублікованих робіт:  наукових статей і тез – 25; науково-методичних праць – 1.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 2011-2012 рр. – магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» на базі Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава);
 • 2012-2015 рр. – денна аспірантура за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на базі Львівської комерційної академії (м. Львів).

Google Академія: Alina Tkachenko
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5521-3327
SCOPUS: ID 57192820711

Бургу Юрій Георгійович
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Має понад 110 наукових та навчально-методичних видань, в том числі числі 8 навчальних посібників з грифом МОНУ, 4 монографій (1 одноосібна), 39 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях.

Тема науково-дослідної роботи:» Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України», «Особливості росту, розвитку і  господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів».  «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м’ясо-сальних якостей свиней різних порід» та «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства».

Нагороджений:

 • Грамотою за значний вклад в підвищення якості підготовки фахівців, вдосконалення навчального процесу, плідну навчально-методичну і наукову роботу, виховання студентської молоді та з нагоди Дня працівників освіти (2006).
 • Подяка за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій, виробничій і громадській діяльності та з нагоди Дня працівників освіти України (2010).

e-mail: byrgy1973@gmail.com

Google Академія: Юрій Бургу Юрий Бургу
ORCID ID: 0000-0003-0560-1203
SCOPUS: ID 57203001219
ResearcherID:  F-5399-2017

Горячова Олена Олександрівна  
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2003 р.

Керує науковим гуртком «Світ товарознавства»

Має 37 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 4 патенти, 4 нормативно-технічні документації на нові види продукції

Теми науково-дослідної роботи: « Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів» та  «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства»

Нагороджена:

 • подякою за вагомий внесок у розвиток наукової складової освітньої діяльності університету (2012)
 • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014 р.)

e-mail: goryachova0ea@gmail.com  

Google Академія: Елена Горячева
ORCID ID: 0000-0002-0424-4198

Офіленко Наталія Олександрівна
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Doctor of Philosophy

Працює в ПУЕТ з лютого 2005 р.

Має 27 наукових та навчально-методичних видань

Тема науково-дослідної роботи:” Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України”

Викладає дисципліни: Товарознавство; Університетська освіта; Товарознавство (Харчові продукти).

e-mail: n.ofilenko@gmail.com

Google Академія: Nataliia Ofilenko

Флока Людмила Валеріївна
доцент, кандидат сільськогосподарських наук.

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Дисципліни: «Загальна біологія», «Біологія клітини», «Біоетика», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біотехнологія культур клітин і тканин»,  «Біотехнології навколишнього середовища», «Фармакогнозія», «Органічне виробництво та еко-продукти», «Еко- та ГМО-продукти», «Експертний консалтинг», «Технології упакування товарів і тара».

У науковому та навчально-методичному доробку статті та тези, колективні монографії, патенти, навчально-методичні посібники та рекомендації, дистанційні курси. Загальна кількість опублікованих робіт – більше 100.

Керівник наукового студентського гуртка «Біотехнолог», куратор академічних груп.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 02.05.2019 р. – 03.06.2019 р. – стажування в Інституті свинарства та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (посвідчення № 0144 від 03.06.2019р.);
 • 02.09.2019 р. – 02.10.2019 р. – на базі кафедри біотехнології ім. академіка Ф.І.Осташка Харківської державної зооветеринарної академії за темою «Сучасні досягнення промислової, екологічної, клітинної і молекулярної біотехнології та удосконалення біотехнологічних методів відтворення тварин» (посвідчення №1 від 02.10.2019 р.);
 • 13.01.2020 р. - 26.01.2020 р. - пройшла програму науково-педагогічного підвищення кваліфікації (стажування) «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукової роботи» в навчальному закладі «Центр освітнього консалтингу», Краків, Польща, 108 год. (сертифікат  KRA 2000112 від 27.01.2020р.);
 • 20.05.2022 р. – 20.06.2022 р. – в Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (посвідчення № 0171 від 20.06.2022р.).
 • 08.08.2022 р. - 12.09.2022 р. у ТОВ «Агроцентр 2017» (посвідчення № 022 від 12.09.2022 р.).
 • 24.10.2022 р. – 16.12.2022 р. – на кафедрі біології продуктивності тварин ім. академіка О.В.Квасницького Полтавського державного аграрного університету за темою «Розвиток професійних компетентностей та ефективність викладання навчальних дисциплін біотехнологічного спрямування» (сертифікат № 045/22 від 19.12.2022р.)

e-mail: flokaliudmyla@gmail.com

Google Академія: Liudmyla Floka
ORCID ID: 0000-0001-5429-2924
SCOPUS: 57203006276
ResearcherID:  AAI-3263-2020

Кириченко Олена Василівна
Доцент, кандидат технічних наук

Гарант освітньої програми «Експертиза та митна справа», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ступінь бакалавра.

Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі (2008 р.).

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів (2019 р.), тема дисертаційного дослідження «Формування асортименту та комплексне оцінювання якості геотекстилю» (науковий керівник – Пелик Леся Василівна, доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету).

Викладає навчальні дисципліни: «Основи митної справи», «Митне регулювання», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Технічні засоби митного контролю», «Декларування товарів», «Митна справа», «Основи експертної оцінки», «Теорія та методика експертної діяльності».

У науковому та навчально-методичному доробку статті та тези, колективні монографії, патенти, навчально-методичні посібники та рекомендації, дистанційні курси.

Керівник наукового студентського гуртка «Експерт», куратор академічних груп.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 26.10.2016 р. – 26.01.2017 р. International scientific professional development course «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Wyzsza Szkola Lingwistyczna, м. Ченстохово, Республіка Польща).
 • 21.10 – 16.12.2019 р. Тренінг за програмою «Export evolution Ukraine» (Інститут маркетингу).
 • 29.10 – 29.11.2019 р. The program of scientific and pedagogical internship «Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work at Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University» (Вища школа бізнесу, Національний університет Луїса, м. Новий Сонч, Республіка Польща).
 • 05.09 – 27.11.2019 р. Навчання за програмою базової підготовки оцінювачів «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (ТОВ «Інформаційно-консультаційний центр АСБОУ»).
 • 06.07 – 22.07.2021 р. Програма професійного розвитку, курс «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» (ТОВ «ПЛАСКЕ ДРАЙВ», PLASKE Academy).
 • 27.07 – 20.08.2021 р. Курси з професійної підготовки агентів з митного оформлення та митних брокерів онлайн (Асоціація митних брокерів України).

e-mail: olena.kyrychenko2010@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2866-3530
Publons (Research Gate, Web of Science ResearcherID): https://publons.com/researcher/2269939/olena-kyrychenko/
Профіль у Google Scholar: Olena Kyrychenko

Котова Зоя Яківна  

Старший викладач. Педагогічний стаж – 30 років, в тому числі науково-педагогічного стажу - 16 років.

В 1983 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». Отримала кваліфікацію «Товарознавець вищої кваліфікації». В 1988 р. закінчила педагогічний факультет Московського ордена  Дружби народів кооперативного інституту Центросоюзу.

Працює в ПУЕТ з 1999 р.

Має 12 науково-методичних видань, в тому числі 1 навчальний посібник «Експертиза продовольчих товарів» в співавторстві; 8 методичних праць, 3 наукових статей.

Нагороджена:

 • Подякою ректора Полтавського університету споживчої кооперації України за досягнення у профорієнтаційній роботі, вагомий особистий внесок у формування контингенту студентів Полтавського університету споживчої кооперації України у 2006-2007 навчальному році та з нагоди відзначення Дня працівників освіти (2007 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців споживчої кооперації та з нагоди 50-річчя освітньої діяльності університету (2011 р.).

GOOGLE–АКАДЕМІЯ: Зоя Яківна Котова

Гнітій Надія Володимирівна  
старший викладач

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 80 публікацій. Співавтор монографії

e-mail: nadyagnitiy@gmail.com

Профіль у Google Scholar: Nadya Vladimirovna Gnitiy
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8882-1019
Publons (Research Gate, Web of Science ResearcherID): https://publons.com/dashboard/summary/

Рачинська Зоя Павлівна
Старший викладач

Є членом Полтавського місцевого осередку Українського товариства товарознавців і технологів Міжнародного товариства товарознавців і технологів (з 2010 р.).

Освіта та практичний досвід. У 2010 році  закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і здобула кваліфікацію магістра товарознавства.

У 2010-2012 рр. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» на базі Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і здобула кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства.

Викладає навчальні дисципліни: «Безпечність товарів», «Основи наукових досліджень», «Основи митної справи», «Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів)», «Захист прав споживачів», «Санітарно-епідеміологічна експертиза». В навчальному процесі використовує ресурси для дистанційного навчання та мультимедійні матеріали для візуального супроводження практичних та лабораторних занять.

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць: у науковому доробку близько 15 друкованих праць, серед яких:

 • наукових статей і тез – 11;
 • науково-методичних – 5;
 • навчальний посібник з грифом МОН України – 1.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 01.11-01.12.2011 р. – стажування на базі приватного підприємства «Бджілка» (м. Красноград);
 • 15.01-15.02.2014 р. – курси підвищення кваліфікації в Центрі тренінгових технологій навчального центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава).

e-mail: zojar87@gmail.com

GOOGLE–АКАДЕМІЯ: Рачинська Зоя
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4210-7119
Web of Science: https://publons.com/researcher/2128980/zoja-rachinska/

Нагорна Світлана Анатоліївна
Завідувач лабораторіями

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України в 2002 році за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність"