Виробнича практика

          

Здобувачі вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП «Товарознавство і торговельне підприємництво» (бакалавр), ОП «Експертиза та митна справа» (бакалавр), ОП «Митна справа в міжнародній торгівлі» (бакалавр), ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі» (магістр) проходять виробничу практику на харчових підприємствах різних форм власності. На яких вони ознайомлюються з обладнанням, технологічними процесами виробництва,  постачальниками сировини, використання дефектної продукції, поворотної продукції та оцінкою якості готової продукції. Вивчають асортимент товарів та методи планування, виручки від реалізації за всією продукцією, яку виробляють на підприємстві.

Студенти проходять практику на підприємствах Полтави і Полтавської області, а також на підприємствах в інших областях (ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат», ПАТ «Комсомольський хлібзавод», ПАТ «2-ий ім. Петровського цукровий завод», ПАТ «Червонозаводський хлібзавод», ДП «Хлібкомбінат м. Баштанки», «Улянівський хлібзавод», ВП «Яреськівський цукровий завод», «Хлібзавод  м. Дніпродзержинськ», «Кролевецький комбінат хлібопродуктів», та ін.)

Здобувачі вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Експертиза та митна справа» (бакалавр» «Митна справа і міжнародній торгівлі» (бакалавр) і «Товарознавство та експертиза в митній справі» (магістр) проходять виробничі практики з поглибленням і узагальненням теоретичних знань, отриманих при вивченні навчальних дисциплін митного спрямування «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності», «Основи митної справи», «Митні платежі», «Декларування товарів», «Зовнішньоекономічна діяльність». У здобувачів вищої освіти формуються професійні практичні знання, вміння та навики, що необхідні для виробничої і дослідницької діяльності у галузі митної справи. Здобувачі вищої освіти набувають практичних навиків із декларування товарів у реально виробничих умовах, заповнюють митні декларації на товари, транспортні засоби за допомогою програмного забезпечення MD-Office.

Виробнича практика для здобувачів вищої освіти цих освітніх програм організується і проводиться на виробничих та торговельних підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у структурних підрозділах Державної фіскальної служби України, а також на підприємствах, які надають митно-брокерські послуги.

Виробнича практика здобувачів вищої освіти вказаних освітніх програм також проходить на базі спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень державної фіскальної служби України.

Виробнича практика здобувачів вищої освіти на базі спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень державної фіскальної служби України

Виробнича практика здобувачів вищої освіти на базі науково-дослідного випробувального центру харчової продукції державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Виробнича практика здобувачів вищої освіти на базі Інспекції з питань захисту прав споживачів в Полтавській області.