2021

          

26 жовтня 2021 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулася науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка.

До заходу долучилися студенти-бакалаври Вищого навчального закладу Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія та викладачі кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи ти митної справи доцент Флока Л.В., старші викладачі Гнітій Н.В. та Рачинська З.П.

          

З кінця квітня наші бакалаври-біотехнологи 1-3 курсів відвідують практику в Інституті свинарства та АПВ НААН України. Студенти перших курсів вже ознайомилися із організаційною структурою інституту, правилами поводження в дослідних лабораторіях; студенти другого та третього курсу брали активну участь у дослідженні біоматеріалів, ознайомлювалися із інноваційними біотехнологічними методами відтворення тварин тощо.

          

27 травня 2021 року викладачі кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи і студенти-бакалаври спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» взяли участь у презентації книги «Звитяжець наукового свинарства О.П. Бондаренко (1884–1937)», яка відбулась в Музеї історії Полтавського державного аграрного університету.

          

10 березня 2021 р. на базі кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Полтавського університету економіки і торгівлі проведено круглий стіл на тему «Сучасна біотехнологія: від науки до практичного використання»

Сьогодення характеризується бурхливим розвитком чисельних напрямів біології та їх практичної реалізації в біотехнологічних процесах. Інтенсивна розробка цих напрямів може вирішити нагальні питання людства: отримання нових продуктів харчування, підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, утилізація відходів виробництва та лікувально-профілактичних засобів тощо.

          

Виїзне заняття для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»

2 березня 2021 року для студентів 1-го та 2-го курсів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» відбулося виїзне заняття до лабораторії генетики Інституту свинарства та агропромислового виробництва.  Заняття провів завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Почерняєв Костянтин Федорович. Студенти дізналися багато цікавого про методи виділення ДНК, основні принципи селекції та можливі способи  дослідження ГМО у сучасних продуктах харчування рослинного і тваринного походження.

          

15 лютого  2021 року для студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Біотехнологія і біоінженерія» відвідали з екскурсією Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України. Екскурсію провів доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Бургу Юрій Георгійович.

Студенти відвідали відділ технології виробництва свинарства (лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів), відділ селекції (лабораторії селекції та генетики) та музей Інституту.