2019

          

28 листопада 2019р.  Баньковська Ірина Броніславовна завідуюча лабораторією зоотехнічного аналізу, старший науковий співробітник Інституту свинарства і АПВ НААН України, доктор сільськогосподарських наук провела майстер-клас на тему: «Моніторинг управління якістю продукції свинарства» для студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Біотехнології і біоінженерія».

Баньковська І.Б. розповіла про сучасні тенденції та традиційні підходи до м’ясної продуктивності та якості м’яса свиней, а також про сучасні перспективи розвитку галузі свинарства та проблеми якості м’ясної продукції на ринку України. Студенти активно приймали участь в дискусії і пропонували свої варіанти розв’язання проблем пов’язаних з якістю м’яса та м’ясної продукції.

          

21 жовтня 2019р. для викладачів кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи та студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» відбувся майстер-клас на тему: «Прогнозування збереження якості продовольчих товарів», який провів професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гетя Андрій Анатолійович

          

15 травня 2019 року студенти напряму підготовки «Біотехнологія» та викладачі кафедри Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи (доцент Хмельницька Євгенія Вікторівна та доцент Флока Людмила Валеріївна) з екскурсією відвідали Інститут свинарства і АПВ НААН України.

Почерняєв Костянтин Федорович,завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, розповів студентам про удосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній свиней та їх кросів, основи аналізу селекційно-генетичної ситуації в стаді свиней та розробка селекційно-генетичної програми створення племінного стада тощо.

Завідувач лабораторією Денисюк Павло Вікторович, кандидат біологічних наук, розповів, що співробітники лабораторії займаються науковими дослідженнями з фундаментальних та прикладних питань сільського господарства, пошуку нових фізіологічних, генетичних та біохімічних методів підвищення продуктивності свиней.

Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Баньковська Ірина Броніславівна, завідувач лабораторією зоотехнічного аналізу та якості м’яса розповіла студентам про основи проведення масових аналізів, результати яких використовуються під час контролю якості і безпеки продуктів харчування та при визначенні показників фізіологічного стану тварин.

Звичайно без частування не обійшлося!

Щиро дякуємо співробітникам Інституту свинарства та АПВ НААН України! Нам дуже сподобалося і ми обов’язково прийдемо ще !!!

          

14 березня 2019 р. викладачами кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи проведене заняття на тему «Безпечність м’ясних харчових продуктів для здоров’я людини» в профільному класі Полтавської ЗОШ №5.

Під керівництвом зав. кафедри проф. Бірти Г.О. та Баньковської І.Б. зав.лабораторією зоотехнічного аналізу, старшого наукового співробітника Інституту свинарства і АПВ НААН України учні дізналися про якість м’яса, сала, ковбас та яку небезпеку можуть нести ці продукти для здоров’я людини.