Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін за 2020 / 2021 навчальний рік

          

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Початковий (короткий) цикл вищої освіти (молодший бакалавр)

Безпека. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Іноземна мова

Методи хімічного аналізу

Організація бізнесу

Основи нутріціології

Основи товарної політики

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології

Технології зберігання товарів

Товарні аспекти якості продукції

Українська мова

Фізичне виховання

Хімія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Державний ринковий нагляд

Захист прав споживачів

Інструментальний аналіз

Маркування товарів в Україні та за кордоном

Методи хімічного аналізу

Моніторинг якості продовольчих товарів

Основи нутріціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислова сировина

Промислові інновації

Сенсорний аналіз

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Товарний консалтинг

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Хімія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(скорочений термін навчання)

Державний ринковий нагляд

Захист прав споживачів

Інструментальний аналіз

Маркування товарів в Україні та за кордоном

Моніторинг якості продовольчих товарів

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислова сировина

Промислові інновації

Сенсорний аналіз

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарний консалтинг

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Еко- та ГМО-продукти

Експертиза послуг

Експертний консалтинг (частина І)

Експертний консалтинг (частина ІІ)

Ідентифікація та фальсифікація товарів

Курсова робота зі спеціальності

Методологія і організація наукових досліджень

Переробка втор сировини

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Експертиза та митна справа»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Декларування товарів

Державний ринковий нагляд

Експертиза нехарчової продукції

Експертиза харчової продукції

Захист прав споживачів

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Інтелектуальна власність

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів

Методи хімічного аналізу

Митне регулювання

Основи експертної оцінки

Основи митної справи

Основи нутріціології

Основи споживання товарів та здоров’я

Основи товарної політики

Проектне навчання з курсу «Товарний консалтинг»

Проектне навчання з курсу Декларування товарів

Промислова сировина

Промислові інновації

Санітарно-епідеміологічна експертиза

Сенсорний аналіз

Теорія та методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Товарна номенклатура ЗЕД

Товарний консалтинг

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Хімія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(скорочений термін навчання)

Декларування товарів

Державний ринковий нагляд

Експертиза нехарчової продукції

Експертиза харчових продуктів

Захист прав споживачів

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Митне регулювання

Основи експертної оцінки

Проектне навчання з курсу Декларування товарів

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислова сировина

Промислові інновації

Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів

Сенсорний аналіз

Технічне регулювання

Технології упакування товарів і тара

Товарна номенклатура ЗЕД

Товарний консалтинг

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Харчова сировина

Харчові інновації

Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарівя

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство та експертиза і митній справі»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Еко- та ГМО-продукти

Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин

Експертиза послуг

Експертний консалтинг

Курсова робота зі спеціальності

Методологія і організація наукових досліджень

Митна справа

Спеціальність 162
«Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Хімія: аналітична, фізична, колоїдна

Біоетика

Біохімія

Біологія клітини

Біотехнологія культур клітин і тканин

Біотехнологія навколишнього середовища

Біотехнологія та здоров’я людини

Генетика

Експертні дослідження в біотехнології

Загальна біологія

Загальна біотехнологія

Захист товарів від біопошкоджень

Інструментальна біотехнологія

Методи хімічного аналізу

Мікологія

Національне та міжнародне регулювання продовольчої безпеки

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Органічне виробництва та еко-продукти

Основи нутріціології

Основи раціонального споживання товарів

Основи рослинництва та тваринництва

Проектне навчання з курсу Експертні дослідження в біотехнології

Сенсорний аналіз

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Фармакогнозія

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Аналіз зовнішніх ринків

Митна політика

Основи митної справи

Основи товарної політики

Ринок і ресурси товарів

Технічне регулювання

Товарознавство (теоретичні основи)

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Товарознавство (Нехарчова продукція)

Товарознавство (теоретичні основи)

Товарознавство (Харчові продукти)