2023-2024 навчальний рік

          

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма «Біотехнологія»

Бакалавр

Аналітична хімія

Безпека: Безпека життєдіяльності Основи охорони праці

Біоетика

Біоінформатика

Біологія клітини

Біотехнологія культур клітин і тканин

Біотехнологія та здоров’я людини

Біотехнологія навколишнього середовища

Біохімія

Генетика

Експертні дослідження в біотехнології

Загальна біологія

Загальна біотехнологія

Загальна мікробіологія і вірусологія

Іноземна мова

Інструментальна біотехнологія

Колоїдна хімія

Контроль та керування біотехнологічними процесами

Методи хімічного аналізу

Національне та міжнародне регулювання продовольчої безпеки

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Органічне виробництво та еко-продукти

Основи нутріціології

Основи раціонального споживання товарів

Основи рослинництва і тваринництва

Оцінка відповідності сировини та харчових продуктів

Проектне навчання з дисципліни «Експертні дослідження в біотехнології»

Проектування біотехнологічних виробництв

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів

Сенсорний аналіз

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Технологія біовиробництв

Товарні аспекти якості продукції

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фармакогнозія

Фізика

Фізична хімія

Фізичне виховання

Начальні та виробничі практики

Кваліфікаційна робота

Архів 2022-2023

Архів 2021-2022

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і торговельне  підприємництво»

Молодший бакалавр

Аналітична хімія

Інструментальний аналіз

Методи хімічного аналізу

Основи нутриціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Сенсорний аналіз

Теорія та методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарні аспекти якості продукції

Харчова хімія

Хімія

Архів 2021-2022

Бакалавр

Державний ринковий нагляд

Захист прав споживачів

Інструментальний аналіз

Інтелектуальна власність

Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів

Методи хімічного аналізу

Моніторинг якості продовольчих товарів

Органічне виробництво та еко-продукти

Основи ідентифікації тварів

Основи нутриціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Основи відповідності сировини і продовольчих товарів

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислова сировина

Промислові інновації

Сенсорний аналіз

Теорія та методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарний консалтинг

Товарні аспекти якості продукції

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Хімія

Архів 2021-2022

Магістр

Еко- та ГМО-продукти

Експертиза документів

Експертиза послуг

Експертний консалтинг (частина І)

Експертний консалтинг (частина ІІ)

Ідентифікація та фальсифікація товарів

Методологія і організація наукових досліджень

Міжнародне технічне регулювання

Переробка вторсировини

Управління якістю

Фармакогнозія

Архів 2021-2022

Освітня програма «Експертиза та митна справа»

Бакалавр

Декларування товарів

Державний ринковий нагляд

Експертиза документів

Експертиза нехарчової продукції

Експертиза харчових продуктів

Захист прав споживачів

Інструментальний аналіз

Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів

Методи хімічного аналізу

Митне регулювання

Моніторинг якості продовольчих товарів

Органічне виробництво та еко-продукти

Основи експертної оцінки

Основи митної справи

Основи нутриціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Проектне навчання з курсу Декларування товарів

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислова сировина

Промислові інновації

Сенсорний аналіз

Теорія та методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технічні засоби митного контролю

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарний консалтинг

Товарні аспекти якості продукції

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Хімія

Архів 2021-2022

Магістр

Еко- та ГМО-продукти

Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі

Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин

Експертиза послуг

Експертиза документів

Фармакогнозія

Експертний консалтинг (частина І)

Експертний консалтинг (частина ІI)

Методологія і організація наукових досліджень

Митна справа

Міжнародне технічне регулювання

Управління якістю

Архів 2021-2022

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Бакалавр

Аналіз зовнішніх ринків

Декларування товарів

Експорт товарів

Митне регулювання

Митна безпека

Митна логістика

Міжнародні митні комунікації

Міжнародний агробізнес

Європейські практики органічного бізнесу

Організація боротьби з контрабандою та порушення митних правил

Основи митної справи

Інтелектуальна власність

Ринок і ресурси товарів

Проектне навчання з курсу Декларування товарів

Патентознавство та ліцензування

Товарна інформація

Стратегічне управління ЗЕД

Технічне регулювання

Технічні засоби митного контролю

Технології упакування товарів і тара

Товарна номенклатура ЗЕД

Товарознавство (Теоретичні основи)

Управління якістю та безпечністю товарів

Товарні науки: харчова продукція

Товарні науки: нехарчова продукція

Архів 2021-2022

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Безпечність та екологічність товарів

Товарознавство (нехарчова продукція)

Товарознавство (Харчові продукти)

          

АРХІВ
Навчально-методичного забезпечення
за 2020-2021 навчальний рік

          

АРХІВ
Навчально-методичного забезпечення
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
за 2014-2019 навчальні роки