Професійний розвиток науково-педагогічних працівників

          

Науково-дослідна робота

          

Виконання науково-дослідних тем

Біотехнологічні процеси в тваринництві та їх вплив на якість готової продукції (на реєстрації), науковий керівник – проф. Бірта Г.О., термін виконання – 2023-2028 рр.

Органічне виробництво в сільськогосподарських підприємствах України та виготовлення Еко-продукції (на реєстрації), науковий керівник – доц. Флока Л.В., термін виконання – 2023-2028 рр.

Вплив сировини рослинного і тваринного походження на формування показників якості товарів (на реєстрації), науковий керівник – доц. Бургу Ю.Г., термін виконання – 2023-2028 рр.

Стратегія формування вітчизняного ринку товарів та розвитку виробництва (на реєстрації), науковий керівник – доц. Офіленко Н.О., термін виконання – 2023-2028 рр.

Розвиток галузі конярства в Україні та товарознавча характеристика сировини (на реєстрації), науковий керівник – проф. Бірта Г.О., термін виконання – 2023-2028 рр.

Формування асортименту, якості та безпечності харчової сировини і продуктів (№474/20 у ПУЕТ), – доц. Горячова О.О., термін виконання – 2020-2025 рр.

Винахідницька діяльність

Пристрій для напування поросят питною водою, збагаченою макро-, мікроелементами: пат.148881 України / Чертков Д. Д., Іванов В. О., Бірта Г. О., Онищенко А. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Конкс Т. М.; власник патенту Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. № u 202100635; заявл. 15.02.2021; опубл. 29.09.2021, бюл. №39.

Спосіб виявлення та вимірювання концентрації вуглекислого газу: пат. 145249 Україна / Короткова І. В., Сахно Т. В., Маренич М. М., Ляшенко В. В., Семенов А. О., Прасолов Є. Я.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u202004214; заявл. 09.07.2020; опубл. 25.11.2020, бюл. № 22.

Спосіб збагачення питної води макро-, мікроелементами для поросят-сисунів: пат. 145005 Україна / Чертков Д. Д., Бірта Г. О., Онищенко А. О., Бургу Ю. Г., Конкс Т. М.; власник патенту Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. № u202003782; заявл. 23.06.2020; опубл. 10.11.2020, бюл. № 21.

Спосіб знезараження води плавального басейну: пат. 144300 Україна / Семенов А. О., Сахно Т. В., Волошко Л. Б., Кислиця С. Г., Бойко Г. М.; власник патенту Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. № u202001154; заявл. 21.02.2020; опубл. 25.09.2020, бюл. № 18.

Склад хліба пшеничного: пат. 143801 Україна: МПК A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) / Калашник О. В.; Бараболя О. В.; Мороз С. Е.; Бірта Г. О.; Басова Ю. О.; Кириченко О. В.; Шиян Н. І.; Стрижак С. В.; Гнітій Н. В.; Ремізова Н. Л.; Махмудов Х. З.; Іванов О. М.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u202001711 ; заявл. 11.03.2020 ; опубл. 10.08.2020, бюл. № 15.

Композиція хліба пшеничного «Шотландський» : пат. 142655 Україна: МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В.; Бараболя О. В.; Мороз С. Е.; Бірта Г. О.; Басова Ю. О.; Кириченко О. В.; Шиян Н. І.; Стрижак С. В.; Гнітій Н. В.; Ремізова Н. Л.; Махмудов Х. З.; Прасолов Є. Я.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u201910865 ; заявл. 04.11.2019 ; опубл. 25.06.2020, бюл. № 12.

Склад хліба пшеничного «Козацький»: пат. 135974 Україна, МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В., Бараболя О. В., Михайлова О. С., Писаренко С. В., Юдічева О. П., Мороз С. Є., Басова Ю. О., Буднік Н. В.; Кайнаш А. П., Кальян О. С.; Яснолоб І. О.; Бірта Г. О.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u201901839; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, бюл. № 14.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86127. Письмовий твір «Товарознавство. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки «Маркетинг» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 20.02.2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86128. Курс лекцій з дисципліни «Ринок і ресурси споживчих товарів» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 20.02.2019 р.

Склад хліба пшеничного «Богатирський»: пат. 131930 Україна, МПК А21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В., Бараболя О. В., Михайлова О. С., Писаренко С. В., Юдічева О. П., Мороз С. Е., Галич О. А., Махмудов Х. З., Ткаченко А. С, Басова Ю. О.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u 201807368; заявл. 02.07.2018; опубл. 11.02.2019, бюл. № 3.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80704. Монографія «Товарознавча характеристика м’яса і сала свиней при різному поєднанні порід» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 02.08.2018 р.

Спосіб ранньої оцінки середнього ресурсу компактних люмінесцентних ламп на кількість вмикань до відказу: пат. 125670 Україна, МПК 05В 41/08 (2018.01); G01N 31/00 (2006.01) / Кожушко Г. М., Басова Ю. О., Губа Л. М., Кислиця С. Г.; власник патенту ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». № 201709183; заявл. 18.09.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78524 / Горячова О.О. Зареєстровано 24.04.2018 р.

Спосіб прискореної оцінки середнього строку служби компактних люмінесцентних ламп: пат. 122366 Україна, МПК Н05В 41/08 (2017.01) / Кожушко Г. М., Басова Ю. О., Губа Л. М.; власник патенту ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». № 201703421; заявл. 10.04.2017; опубл. 10.01.2018, бюл. № 1.

Підручники, навчальні посібники та монографії

Основи рослинництва і тваринництва: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, З. П. Рачинська, З. Я. Котова Mauritius: GlobeEdit, 2021. 339 с.


Семенов А. О. Ультрафіолетові технології знезараження води: монографія. Mauritius: GlobeEdit, 2021. 117 с.


Свинарство: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова, З. П. Рачинська, Н. В. Гнітій. Mauritius: GlobeEdit, 2020. 177 с.


Методологія і організація наукових досліджень: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова. Mauritius: GlobeEdit, 2020. 160 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Хмельницька Є. В. Дикоростуча сировина: навч. посібник. Полтава: ПУЕТ, 2020. 449 с.


Еко- та ГМО-продукти: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова, А. С. Ткаченко. Полтава : ПУЕТ, 2020. 275 с.


Хмельницька Є. В., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Технології зберігання товарів: навч. посібник. Полтава : ПУЕТ, 2020. 144 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Ткаченко А. С. Продуктивні якості свиней полтавської м’ясної породи: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2019. 125 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В. Сировина рослинного і тваринного походження: навч. посібник. Полтава: ПУЕТ, 2019. 543 с.


Конференції

 

24 березня 2023 року відбулася X міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

У конференції взяли участь 18 докторів наук, 60 кандидатів наук, 8 викладачів, 30 здобувачів вищої освіти та 44 фахівці-практики. Учасники представляли 36 закладів вищої освіти України, у т.ч. 5 закордонних заклади вищої освіти, 12 науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Державна митна служба України, ДП «Укрметртестстандарт», Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, ДП «Полтавастандартметрологія», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, компанія Wellversed Health Private Limited Company, India, Haryana, Gurgaon.

Усього було розглянуто 98 доповідей учасників з України, Індії, Польщі, Словенії, Італії, Китаю, Тайваню.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2023

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) 24 березня 2023 року.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Дедлайн: 20 березня 2023 року.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Інформаційний лист

Information letter

25 березня 2022 року відбулася IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 11 докторів наук, 48 кандидатів наук, 6 викладачів, 27 здобувачів вищої освіти та 22 фахівці-практики. Учасники представляли 25 закладів вищої освіти України, 1 заклад фахової передвищої освіти, 4 закордонні заклади вищої освіти, 7 науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

Усього було розглянуто 76 доповідей учасників з України, Республіки Болгарія, Республіки Індія, Республіки Казахстан, Республіки Польща, Республіки Таджикистан.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2022

22–23 квітня 2021 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.
 3. Проблеми технічного регулювання.
 4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій.
 5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці».

Матеріали конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» 2021

25–26 березня 2021 року відбулася VІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 17 докторів наук, 60 кандидатів наук, 7 аспірантів та докторантів, 5 викладачів, 31 здобувач вищої освіти та 48 фахівців-практиків. Учасники представляли 28 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», м. Харків, Державну митну службу України, м. Київ, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 97 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль, Республіки Індія.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2021

2–3 квітня 2020 року відбулася VІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 10 докторів наук, 56 кандидатів наук, 6 аспірантів, 8 викладачів, 36 студентів та 75 фахівців-практиків. Учасники представляли 32 заклади вищої освіти, 17 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 2 науково-дослідних інститути судових експертиз, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ПРАТ «Едельвіка», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 128 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки, Республіки Індія, Республіки Таджикистан.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2020

12–13 березня 2020 року відбулася VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.
 3. Проблеми технічного регулювання.
 4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій.
 5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці».

Матеріали конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» 2020

4–5 квітня 2019 року відбулася VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 16 докторів наук, 81 кандидат наук, 8 аспірантів, 17 викладачів, 47 студентів та 43 фахівців-практиків. Учасники представляли 35 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 3 науково-дослідних інститути судових експертиз, Полтавську митницю ДФС, Регіональну торгово-промислову палату Миколаївської області, Державну установу «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

Усього було розглянуто 124 доповіді учасників з України, Республіки Білорусь, Сполучених Штатів Америки, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2019

          

Архів