СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКСТИЛЮ

І. С. Галик, Б. Д. Семак

Анотація


Потреба збільшення обсягів експорту продукції вітчизняної текстильної і легкої промисловості вимагає суттєвої переорієнтації тематики й напрямів товарознавчих і матеріалознавчих досліджень асортименту, властивостей і рівня якості товарів у названих галузях. 

Методика дослідження. Об’єкт дослідження – наукові публікації і матеріали
власних досліджень. Метод дослідження – теоретично-аналітичний.

Результати. У зв’язку з відкриттям товарознавчих спеціальностей у вузах сфери текстильної і легкої промисловості України, збільшенням обсягів експорту продукції цих галузей поглиблюється роль товарознавчих і матеріалознавчих досліджень, направлених на випуск високоякісної продукції. На нашу думку, такі дослідження повинні бути направлені на: суттєве вдосконалення існуючих і розроблення нових видів вітчизняних стандартів, імплементованих до вимог міжнародних стандартів; дослідження асортименту, властивостей, рівня екологічної безпечності та гігієнічності екотекстилю, матеріалів і виробів, отриманих на основі сучасних нано- і біотехнологій; поглиблене товарознавче дослідження властивостей, які формують рівень конкурентоспроможності, елітності та престижності, відповідності моді,
надійності в експлуатації.

Висновки. Сформульовано основні напрями товарознавчих досліджень асортименту, властивостей і якості текстильних матеріалів і виробів у сфері вітчизняного текстильного виробництва, торгівлі та відповідних вузах цих сфер.

Ключові слова: текстильні товари, асортимент, властивості, конкурентоспроможність, напрями досліджень, вузівська наука.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.