ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ РОСТУ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ГОДІВЛІ

Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока

Анотація


Метою дослідження було проведення порівняльної оцінки показників
росту свиней червоної білопоясої породи за різного рівня годівлі. Дослідження проводилося на свинях червоної білопоясої породи за різних рівнів годівлі.

Методика дослідження. Для характеристики напруженості процесів росту в окремі періоди вирощування були вирахувані показники відносного приросту живої маси свинок. Результати. Збільшення живої маси тварин за змінених норм годівлі на ±25 % у другій і третій групах відбувалося неоднаково. Відхилення в бік зменшення живої маси за знижених норм годівлі у третій групі були більші, ніж у другій групі свинок, вирощених на підвищених нормах годівлі.

Висновки. Виявлено, що з віком у дослідних свинок відносний приріст живої маси зменшувався. Це прояв загальної закономірності вікових змін відносних приростів живої маси у тварин. Слід зазначити, що до 9-місячного віку у свинок третьої групи були менші відносні прирости живої маси порівняно із тваринами першої і другої груп.

Ключові слова: мʼясо, продуктивність, показники росту, жива маса, середньодобовий приріст.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.