ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ІЗ ПЛОДІВ, ПОДРІБНЕНИХ У ВИХРОВОМУ ШАРІ ФЕРОМАГНІТНИХ ЧАСТИНОК

Т. В. Капліна, Д. А. Миронов

Анотація


Мета статті полягає у вивченні використання вихрового шару феромагнітних
частинок (ВШФЧ) задля подрібнення плодів шипшини, обліпихи, калини у водному середовищі для збагачення біологічно активними речовинами безалкогольних напоїв.

Методика дослідження. Проведено оптимізацію параметрів подрібнення рослинної сировини ВШФЧ із використанням методу Бокса-Уілсона.

Результати. Установлено, що раціональними параметрами подрібнення у ВШФЧ є: тривалість подрібнення (109, 112, 116 с); маса феромагнітних частинок, одночасно завантажених у робочу камеру апарату (m=100 г); співвідношення довжини до діаметра феромагнітних частинок (l/d=10). Показники масової частки сухих речовин та кількості подрібнених частинок розміром до d=50 мкм за даних параметрів відповідають для плодів шипшини, обліпихи, калини 1,99…2,42 % та 41,37…54,2 % відповідно, що майже на 80 % більше в порівнянні з контрольними зразками.

Висновки. Отримані результати забезпечують удосконалення технологій безалкогольних напоїв, морсів, фізів.

Ключові слова: оптимізація, вихровий шар феромагнітних частинок, шипшина, обліпиха, калина.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.