ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ

Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін, А. Б. Бородай, О. Ф. Манжос

Анотація


В останні роки значного поширення набуло введення в раціон та виробництво
функціональних продуктів харчування, збагачених ессенціальними нутрієнтами. Тому застосування інноваційних методів попередньої обробки нетрадиційної сировини, яка забезпечить максимальне збереження біологічно активних речовин (БАР) та використання вторинної сировини для збагачення соків, нині є досить актуальним.

Мета статті – дослідження можливості використання інноваційних методів попередньої обробки нетрадиційної сировини для отримання соків та пришвидшення процесу екстракції БАР із вторинної сировини для збагачення яблучного соку.

Методика дослідження. Застосовані стандартні методи визначення фізико-хімічних показників. Результати. У статті досліджено вплив тривалості вакуумування й ультразвукової обробки нетрадиційної сировини на зміни фізико-хімічних показників та вихід соку.

Висновки. Доведена доцільність збагачення яблучного соку БАР вторинної сировини дикорослих плодів та ягід за допомогою використання ультразвукової обробки.

Ключові слова: вакуумування, ультразвукова обробка, дикоросла плодово-ягідна сировина, біологічно активні речовини, функціональні напої.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.