№ 1(73) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ
А. Kravtsova
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
O. Taran-Lala
ОЦІНКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
O. Varaksina
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
V. Ivanyuta

Економіка й управління підприємством

КАПІТАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
N. Davydenko
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
T. Husakovska, T. Kobeleva
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
I. Shulzenko, O. Pomaz
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
O. Zinchenko
МЕХАНІЗМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
O. Skryl
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
O. Shovkova

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

УЗАГАЛЬНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ ЗВІТІ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
O. Makara, A. Safarova, Y. Muzyka

Фінанси, банківська справа та страхування

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ
T. Gudz, I. Koshman

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МЕТОДАМИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
S. Ivanov, M. Rogoza, A. Kuzmenko

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЯК ІМІДЖЕУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРКМЕНИСТАНУ
N. Amanmuradov

Освітня діяльність

Використання автоматизованих веб-ресурсів для забезпечення якості освітніх послуг
А. Gafiyak, S. Kropyvnytskyi
АНАЛІЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
I. Kocharian
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
D. Kovnir